Teen-klub

Teen-klubben mødes i Skørping Sognegård

Onsdagene den 16. januar - 13. februar - 13. marts - 10.april kl. 17.30- 20.00.

 

Teen-klub i Skørping-Fræer Sognegård

I Rebild Provsti har der siden 2014 været afsat ekstra præstekræfter til området ”børn og unge med særlige behov”. Folkekirken må følge med tiden, og i vor tid er begrebet ”diagnosebørn” opstået med de udfordringer for både børn, forældre og undervisere, som det følger med sig. I en kirkelig sammenhæng møder vi primært børnene til konfirmandundervisning, men vi arbejder på også at tilbyde minikonfirmandforløb i 3. klasse for børn i specialklasse. Det er vi forpligtede til, men da mange af børnene bliver hentet og bragt i taxa og bor langt fra skolen, kan det give nogle logistiske foruden specialpædagogiske udfordringer. I vinteren 2016 lykkedes det dog at køre et mini-konfirmandforløb for en lille gruppe specialelever i samarbejde med sognepræst Herluf Christensen i Rørbæk Præstegård. Det blev til 4 temalørdage, hvor kristendomsundervisning blev ledsaget af hygge og gode minder. Har du et barn i 8-9 års alderen, du gerne ser får tilbud om minikonfirmandforløb, så prøv at kontakte din lokale præst – formentlig kan vi få det til at lykkes! 

På ungefronten satte vi i august 2016 et nyt tiltag i søen. En ungdomsklub for unge med særlige behov mellem ca. 13 og 18 år. Vi mødes en gang om måneden, og som regel spiser vi sammen, har en aktivitet og slutter med en andagt i Skørping Nykirke. Vi har været ude at køre på motorcykel, på Aalborg Teater at se Ronja Røverdatter, vi har prøvet at være på restaurant og spise ude, og vi har fejret jul sammen i Sognegården med levende lys på juletræet, julesalmer, julehistorie i kirken, julemad og julegave fra kirken. I det nye år skal vi holde spilleaften – med brætspil! -, lave mad og synge sange sammen, høre historie i kirken og i foråret taget vi på tur til Aalborg og ser Domkirken, klostret eller måske et museum – det afgør vi sammen i klubben. Pt er der 7 unge med i klubben – 4 drenge og 3 piger, der kommer fra øst og vest i Rebild Provsti. Hvis det er uforeneligt med familielivet at blive kørt stiller provstiet kirkebil til rådighed, så man kan tage en taxa på provstiets regning til og fra ”Teen-klub”, som vi kalder det.

En af omstændighederne ved et liv ”med særlige behov” kan være, at man typisk bor lidt langt fra sine skolekammerater og ikke nødvendigvis har venner, hvor man bor. Måske er man den eneste med netop de udfordringer i området. Derfor er Teen-klub et tilbud til unge i hele provstiet, for disse unge kan ikke gå ned og deltage i det lokale tilbud om ungdomsskole – det bliver alt for uoverskueligt. Samtidig har kirken pligt til at række ud til disse unge, så de vokser til med den viden, at uanset hvad der sker, og hvordan det går, uanset hvor de kommer til at bo, og hvad de kommer til at leve af, så ligger der en lokal Folkekirke, hvor de er velkomne i fællesskabet på lige fod med alle andre, og hvor præsten har tavshedspligt og vil sætte tid af til at lytte, hvis de har brug for at fortælle om deres glæder eller sorger. Sidst men ikke mindst kan vi fortælle dem, at livet er værd at leve på trods af modgang og nederlag. Det gør vi, ved at fortælle bibelhistorier og skønlitteratur om, at Gud er den, der går med os igennem hele livet. Det gjorde han, så vi kan være glade for at leve, - derfor er det også vigtigt at mærke livsglæden og få gode oplevelser sammen, hvad enten det er omkring et brætspil, bag på en motorcykel eller på en tur i teateret.

Skrevet af sognepræst Laura Håkansson, præst 75% i Skørping-Fræer og 25% i Rebild Provsti til børn og unge med særlige behov.