Kirke-kulturmedarbejder

Lea Ryltoft

Mail: kirkekultur@skoerping-fraer.dk

Telefon: 24994063

Lea varetager børn- og ungetjeneste og er medvirkende til sognets øvrige aktiviteter og arrangementer.

Kontakt Lea direkte ved spørgsmål og tilmelding til babysalmesang, samt samarbejde mellem børne- og fritidsinstitutioner og kirken.