Vielse og kirkelig velsignelse

Kirkelig Vielse
Før en kirkelig vielse skal parret udfylde en ægteskabserklæring via Borger.dk. Folkeregistret udfærdiger derpå en prøvelsesattest, som dokumenterer at der ikke er juridiske grunde til at parret ikke skulle kunne gifte sig. Vær opmærksom på, at en prøvelsesattest ikke må være mere end fire måneder gammel på vielsesdagen.  
Prøvelsesattesten skal afleveres til kordegnekontoret sammen med  navn og adresse på to vidner.
Dato for vielsen aftales med kordegnen, og samtidig formidler kordegnen kontakt til den præst, der skal foretage vielsen.  

Kirkelig velsignelse 
Mange ægtepar vælger at blive velsignet i kirken,efter de er blevet gift på rådhuset.
Det er også muligt at få velsignet sin kirkelige vielse eksempelvis i forbindelse med kobber- eller sølvbryllup eller andre store mærkedage.

Vielse/velsignelse i det fri
Det er muligt at få en handling udenfor kirkens rum. Dette aftales med kirkekontoret, som formidler kontakt til præsten.  

Bestil dato og tidspunkt
Bryllup/velsignelse fejres oftest om lørdagen. Eventuel anden ugedag kan aftales med kordegnen. Et stykke tid inden vielsen finder en samtale sted mellem brudepar og præst. Her aftales salmer, vielsesritualet gennemgås og andre praktiske ting forklares, ud fra brudeparrets spørgsmål og ønsker. 

Salmer og musik til brylluppet
Før samtalen med jeres præst kan I overveje, hvilke salmer og musikstykker I ønsker til jeres bryllup. Der findes ikke et krav om, at bestemte salmer skal synges til et bryllup, men I kan vælge blandt alle salmerne i salmebogen - se  "Forslag til salmer ved vielse" fra Den Danske Salmebog. 

Læs mere om vielser og velsignelser på www.Folkekirken.dk.