Fødsel

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den på www.borger.dk, inden der er gået 28 dage.

Er forældrene ikke gift, udfyldes ”Omsorgs- og ansvarserklæring” med NemlD på www.borger.dk. Er omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 28 dage efter fødslen, indleder Familieretshuset en faderskabssag.

Medmoderskab
Hvis I ikke er gift, skal I udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab, så snart barnet er født. Den skal udfyldes og indsendes digitalt til Familieretshuset sammen med kopien af jeres samtykkeerklæring. I kan også udfylde og sende både samtykkeerklæringen og omsorgs- og ansvarserklæringen til Familieretshuset under graviditeten. Gør I det, skal I hurtigst muligt efter barnets fødsel henvende jer til sognet for at få registreret medmoderskabet. Når medmoderskabet fastlægges på denne måde, får I samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn. Hold øje med eboks, hvor mødre får information om faderskab.