Gravsted

Henvendelse vedr. oprettelse, vedligehold, betaling o.a. rettes til graveren på kirkegården.

Blomster efter begravelseshandlingen
Efter handlingen i kirken arrangeres blomsterne på gravstedet. Kirkegårdens personale fjerner blomsterne fra gravstedet efter ca. 7-14 dage. 

Urnenedsættelse
Når kirkegårdskontoret modtager urnen, kontaktes de pårørende pr. brev vedr. urnenedsættelse.

Urnenedsættelsen kan  efter aftale med kirkegårdskontoret finde sted i tidsrummet: mandag - torsdag fra kl. 9.00 til 15.00 og fredag - lørdag fra kl. 9.00 til 13.00. Ved urnenedsættelse om lørdagen opkræves et lørdagstillæg.

Reetablering af gravstedet
Reetablering af gravstedet efter en begravelse kan bestilles ved henvendelse til kirkegårdens personale eller til kirkegårdskontoret. Planter, der skønnes til ikke at kunne genplantes, kasseres ifbm. gravkastningen. 

Faktura, gravstedsbrev mm.
Umiddelbart efter begravelsen eller urnenedsættelsen fremsender kirkegårdskontoret:

  • Et gravstedsbrev, som ved senere kiste eller urnenedsættelser i gravstedet skal indleveres til kirkegårdskontoret.
  • Faktura på brugsretten og gravkastning.
  • En aftale med obligatoriske og evt. frivillige gravstedsaftaler.

Vedr. Sikring af gravstene
Som beskrevet i Kirkeavisen tidligere på året, er der i øjeblikket fokus på sikring af gravstene.
Alle berørte gravstedsindehavere modtager i disse dage et brev med anvisninger om sikring.

Alle gravstene skal være sikrede senest 15. juni 2021. Hvis Deres gravsten mod forventning ikke er sikret senest 15. juni 2021, vil kirkens personale stå for sikringen, og regning for beslag og arbejde vil blive fremsendt til Dem. I uge 25 bliver alle risiko-vurderede gravstene trykprøvet igen. Har De spørgsmål til udførelse af arbejdet, eller ønsker De hjælp til at tage kontakt til eksterne udbydere, kontakt venligst kirkens personale.

På vegne af menighedsrådet for Skørping og Fræer Sogne
Torben Næsby Christensen, Kirkeværge for Skørping Nykirke
Kim Svensson Hjorth Kirkeværge for  Skørping kirke og Fræer