Musikere

Organist ved alle tre kirker

Per Mathiasen Bach
E-mail: organistskoerpingfraer@gmail.com
Telefon: 61 28 29 65
Træffes ikke mandag

 

Kirkesanger ved alle tre kirker

Lene Grønbech

 

Liste med tidligere organister siden 1982