Corona update

Corona update

ALLE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER I SOGNEGÅRDEN ER AFLYST FORELØBIG TIL OG MED DEN 18. OKTOBER

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER GENNEMFØRES SOM PLANLAGT 

Kirken og Corona

Generelt:

  • Kirkerne er åbne og kan besøges i dagtimerne.

Vi beder om, at der sprittes af når man går ind i kirken og forlader den igen. Kirken efterses dagligt og rengøres hver fredag.

  • Det er muligt at benytte toilettet ved graverkontoret ved Nykirken i dagtimerne.

Antal deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger:

  • Vi må max være én deltager pr. 2 kvm.
  • Vi skal holde 2 m. afstand imellem husstande/enkeltpersoner ved aktiviteter med fællessang
  • Vi skal holde 1 m. afstand imellem husstande/enkeltpersoner ved aktiviteter uden fællessang
  • Antallet af deltagere er forskelligt og afhængigt af kirkens størrelse, samt hvor mange der kommer fra de enkelte husstande og hvilken handling, der er tale om.
  • Ved begravelser, dåbsgudstjenester og vielser aftales nærmere med pågældende præst.
  • Ved gudstjenester og andet hvor mange kommer enkeltvis/parvis har vi plads til 20 deltagere i Fræer kirke; 29 i Nykirken; 26 i Skørping kirke.