Menighedsrådsvalg

VIL DU VÆRE EN AKTIV DEL AF DANMARKS MEST LOKALE DEMOKRATI?
 

Bliv frivillig i menighedsrådet. Der er valg i år. 


Hvad er et menighedsråd for noget og hvad laver de: 
En sognekirke bliver ledet af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire år.

Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.
Dertil har menighedrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

Her i Skørping-Fræer menighedsråd er vi i øjeblikket 12 valgte medlemmer, 3 præster og en medarbejderrepræstentant
Vi har 3 kirker- Skørping Nykirke, Skørping Kirke og Fræer Kirke samt en sognegård i Skørping.

Hvad kræver det? 

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig.
Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige.  

Læs mere om, hvad menighedsrådet laver på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside.

VIGTIGE DATOER 

Hold øje med hjemmeside, FAcebook og aviserne for dato til kommende orienteringsmøde.
På grund af Corona afventer vi ny dato.

 

15. september Valgforsamlingen

Hvis du vil vide mere så kontakt menighedsrådet, præsterne eller kirkekontoret. Du kan også orientere dig ved et  klik på

https://www.menighedsraad.dk/

https://www.godtfrastart.dk/#/