Fødsel

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den på www.borger.dk, inden der er gået 14 dage.

Er forældrene ikke gift, udfyldes ”Omsorgs- og ansvarserklæring” med NemlD på www.borger.dk. Er omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
Hold øje med eboks, hvor mødre får information om faderskab.